Pannlyft

Patienter som söker för hängande ögonlock har ofta ett kort avstånd mellan ögonbryn och ögonfransar där ögonlockets anatomi ska rymmas. Eftersom vävnaden i ögonlocken ökar med åldern och elasticiteten minskar, går denna ekvation inte ihop till slut. För att åstadkomma en estetisk tilltalande anatomi kan lösningen vara att lyfta ögonbrynen genom ett pannlyft.

Detta är ett av syftena med pannlyft.

Ett annat syfte kan vara att släta ut rynkorna i pannan och ”bekymmersrynkorna” mellan ögonen. Dessutom får man mer utrymme för ögonlocksanatomin och "öppnar upp blicken".

Innan operation är det ej lämpligt att ta värktabletter som innehåller acetylsalicylsyra eftersom det kan öka risken för blödning.

Rökare bör göra rökuppehåll ett par veckor före och 2-3 veckor efter operationen då nikotinet kan ha en negativ inverkan på läkningen.

Operationen görs i lokal anestesi med sedering (=fullständig lokal bedövning samt smärtstillande och lugnande läkemedel som ges i blodet vilket ger en lättare sövning)

Patienten får ett eget rum efter operationen. Lättare måltid ingår. Hemgång sker samma dag.

Stygnen tas efter 7-10 dagar.
Konvalesens: ca 2 veckor

All ytterligare information som rör operationen ges individuellt i samband med konsultationen hos vår plastikkirurg. Det handlar om ingreppets art, smärtlindring och sedering/narkos, förberedelser inför operationen, risker och komplikationer som kan uppstå, återbesök och eftervård, vad som ingår i operationskostnaden m.m.