Rynkbehandling

Ansiktsrynkor

Det finns många olika sätt att minska hudens rynkighet, fåror och ojämnheter. Vad som i det enskilda fallet kan passa bäst avgörs av patienten i samråd med plastikkirurgen vid konsultationen. Hänsyn tas till många faktorer som ex.vis ålder, hudens beskaffenhet, livssituation, medicinska och andra individuella förutsättningar.

Rynkor och fåror

Rynkor kan fyllas ut genom injektionsbehandling med "fillers" baserade på hyaluronsyra. På klinik Reformedica använder vi Restylane.

Muskulatur

Muskulatur som ger upphov till rynkor/fåror kan genom injektionsbehandling temporärt försvagas och därigenom ge en slätare hud. För att uppnå detta ändamål använder klinik Reformedica Botox.

Huden

Huden kan stramas upp med ex.vis Pulslaser eller Fractora vilket görs i lokalbedövning med sedering (lättare sövning).

Ovanstående behandlingar används ofta som ett komplement till ansiktslyftning.

Ansiktslyft

Ansiktslyft kan vara ett alternativ för den med åldrad och slapp ansiktshud som önskar en mer hållbar och radikal förändring. Det innebär en plastikkirurgisk operation där både hud och underliggande vävnad stramas upp och överskottshud avlägsnas.