Lårplastik

Lårplastik avser att kirurgiskt minska omfånget på låren och få dessa jämna dels i form och kontur. Det kan ibland röra sig om avlägsnande av oönskat hudöverskott efter kraftig viktnedgång.

Snittet görs från ljumskarna och vertikalt nedåt på lårens insidor. Ibland görs ingreppet i kombination med fettsugning.

Innan operation är det ej lämpligt att ta värktabletter som innehåller acetylsalicylsyra eftersom det kan öka risken för blödning. Rökare bör göra rökuppehåll ett par veckor före och 2-3 veckor efter operationen då nikotinet kan ha en negativ inverkan på läkningen.

Operationen görs alltid i narkos med övernattning. Patienten får tillgång till eget rum. Lättare måltider ingår. Övervakning av erfaren intensivvårdssjuksköterska.

Kompressionsbehandling genom elastiska, åtstramande "cykelbyxor" efteråt under ca sex veckor.

Suturtagning efter 1-2 veckor.

Konvalesens ca 2 veckor.

All ytterligare information som rör operationen ges individuellt i samband med konsultationen hos vår plastikkirurg. Det handlar om ingreppets art, smärtlindring och sedering/narkos, förberedelser inför operationen, risker och komplikationer som kan uppstå, återbesök och eftervård, vad som ingår i operationskostnaden m.m.