Ådernät

Ådernät i ansikte lämpar sig bäst för behandling med IPL (Högenergetiskt intensivt pulserande ljus).

Ådernät på benen behandlas bäst med injektioner (sclerosering) vilket kan utföras med olika preparat.

Gemensamt för dessa är att man får räkna med att genomgå upp till 3-4 behandlingar innan tillfredsställande resultat uppnås. Obetydlig konvalescens.

Behandlingsintervall var 6:e - 8:e vecka.

Priset varierar med hur omfattande behandlingsområdet är.