Fettsugning armar

"Gäddhäng" på överarmarnas undersidor kan endera fettsugas bort eller avlägsnas kirurgiskt. Vilken metod som är lämpligast beror på omfattning och besvär.

Innan operation är det ej lämpligt att ta värktabletter som innehåller acetylsalicylsyra pga ökad blödningsrisk.

Efter operationen är det inte ovanligt med svullnad och blånad i operationsområdet. Dessa symtom klingar av efter hand inom de närmaste veckorna och underlättas av att elastisk åtsmitande "armstrumpor" används som ger stöd åt vävnad och cirkulation.

Som ett tillval kan ingreppet göras med Body Tite instrument vilket ger en extra uppstramning av huden.

Stygntagning efter 5-6 dagar.

Konvalesens: 2-3 veckor

All ytterligare information som rör operationen ges individuellt i samband med konsultationen hos vår plastikkirurg. Det handlar om ingreppets art, smärtlindring och sedering/narkos, förberedelser inför operationen, risker och komplikationer som kan uppstå, återbesök och eftervård, vad som ingår i operationskostnaden m.m.