Bröstförminskning

Syftet med en bröstreduktion är att minska en stor byst och förbättra bröstens form.

Det finns olika operationsmetoder med för- och nackdelar (amningspåverkan, ärr, form etc).

Valet av operationsmetod anpassas efter patientens behov, individuella förutsättningar och önskemål och sker vid konsultation hos plastikkirurgen.

Avgörande för valet är till exempel patientens ålder, bystens storlek, familjeförhållanden osv.

Operationen kan göras i full narkos med övernattning eller i lokal anestesi med sedering (=fullständig lokal bedövning samt smärtstillande och lugnande läkemedel som ges i armen vilket ger en lättare sövning).

Patienten får ett eget rum efter operationen. Om hemgång sker samma dag har patienten först vilat ut, fått medicinsk omvårdnad, tillsyn och hjälp att komma igång. Lättare måltid ingår.

Innan operation är det ej lämpligt att ta värktabletter som innehåller acetylsalicylsyra pga ökad blödningsrisk.

Rökare bör göra rökuppehåll ett par veckor före och 2-3 veckor efter ingreppet eftersom nikotin kan påverka läkningen negativt.

En stadig BH av typ sport-BH rekommenderas att användas i flera månader efter ingreppet.

Stygnen tas efter ca 14 dagar.

Konvalesens: 2-3 veckor

All ytterligare information som rör operationen ges individuellt vid konsultationen hos vår plastikkirurg.

Det handlar om ingreppets art, smärtlindring och sedering/narkos, förberedelser inför operationen, risker och komplikationer som kan uppstå, återbesök och eftervård, vad som ingår i operationskostnaden m.m.