Tandblekning

Inför konsultationen hos oss är det viktigt att dina tänder är undersökta hos din tandläkare någon gång under de senaste 1-2 åren. Tänderna ska inte vara spruckna och inte ha hål som behöver lagas. Har du mycket känsliga tandhalsar kan det ila i tänderna i samband med blekning. Du får tips om hur du kan minska denna risk.

Vid konsultationsbesöket tas normalt avtryck på dina tänder och utgångsläget avseende dina tänders färg/nyans fotodokumenteras.

Vid det andra besöket provas dina blekskenor ut och du instrueras hur du ska använda skenorna tillsammans med det blekmedel som också skickas med. Du får också information om vilka eventuella biverkningar som kan uppstå. Oftast är dessa inte av annat än av övergående art.

Ett eventuellt ytterligare besök kan planeras in efter behov.