Fettsugning ankel/vad

Ofta består förtjockade anklar och vader av en större mängd underhudsfett. Har man besvär av detta kan fettet avlägsnas med fettsugning.

Innan operation är det ej lämpligt att ta värktabletter som kan öka risken för blödning.

Efter ingreppet är det inte ovanligt med svullnad och blånad i operationsområdet.

Detta klingar av efter hand inom de närmaste veckorna och underlättas av att stödstrumpor används för att ge stöd åt vävnad och cirkulation under utläkningen.

Stygntagning efter 5-7 dagar.

Konvalesens: ca 2-3 veckor

All ytterligare information som rör operationen ges individuellt vid konsultationen. Det handlar om ingreppets art, smärtlindring och narkos, förberedelser inför operationen, risker och komplikationer som kan uppstå, återbesök och eftervård, vad som ingår i operationskostnaden m.m.