Fettsugning lår, insida

Fettkuddar på lårens insidor kan ge skavning och av patienten upplevas som missprydande och störande.

Kvinnor har också ofta fettkuddar på knänas insidor vilket ibland kan upplevas estetiskt störande.

Operationen syftar till att avlägsna fettkuddarna utan att efterlämna ärr som stör.

Som ett tillval kan ingreppet göras med Body Tite instrument vilket ger en extra uppstramning av huden.

Innan operation är det ej lämpligt att ta värktabletter som innehåller acetylsalicylsyra pga ökad blödningsrisk.

Efter operationen är det inte ovanligt med svullnad och blånad i operationsområdet. Symtomen klingar av inom de närmaste veckorna och underlättas av att elastiska åtstramande "cykelbyxor" används som ger stöd åt vävnad och cirkulation under utläkningen.

Stygntagning efter 5-7 dagar.

Konvalesens: ca 1-2 veckor

All ytterligare information som rör operationen ges individuellt i samband med konsultationen hos vår plastikkirurg. Det handlar om ingreppets art, smärtlindring och sedering/narkos, förberedelser inför operationen, risker och komplikationer som kan uppstå, återbesök och eftervård, vad som ingår i operationskostnaden m.m.