Ögonlocksplastik

Ögonlocksplastik övre

Ingreppet syftar till att förbättra anatomin i ögonlocken. Man avlägsnar hud, fettväv, mjukvävnad och anpassar vävnadsmängden till befintligt utrymme.

Operationen görs i lokal anestesi med sedering (=fullständig lokal bedövning samt smärtstillande och lugnande läkemedel som ges i armen vilket ger en lättare sövning/narkos)

Patienten vilar någon timme efter ingreppet med kompresser och stödförband. Hemma kan kalla kompresser lindra svullnaden efter operationen liksom en något förhöjd huvudände nattetid. Svullnad och blånader klingar som regel av under veckan som följer och stygnen tas efter 5-7 dagar.

Konvalesens: 1-2 veckor

Innan operation är det ej lämpligt att ta värktabletter innehållande acetylsalicylsyra pga ökad risk för blödning. Rökare rekommenderas göra rökuppehåll ett par veckor före operationen och 2-3 veckor efteråt eftersom nikotinet kan påverka läkningen negativt.

All ytterligare information som rör operationen ges individuellt vid konsultationen. Det handlar om ingreppets art, smärtlindring och narkos, förberedelser inför operationen, risker och komplikationer som kan upstå, återbesök och eftervård, vad som ingår i operationskostnaden m.m.

Ögonlocksplastik nedre

Syftet är att avlägsna rynkor i huden och eventuella "påsar" under ögonen. Operationen kan göras endera från hudsidan eller från ögonlockets insida. Det senare kan vara lämpligt när det främst är fettväv som skall bort och hudens rynkighet skall slätas med pulslaser.

Operationen görs i lokal anestesi med sedering (=fullständig lokal bedövning samt smärtstillande och lugnande läkemedel som ges i armen vilket ger en lättare sövning/narkos)

Patienten vilar 1-2 timmar efter ingreppet med kompresser och stödförband. Hemma kan kalla kompresser lindra svullnaden efter operationen liksom en något förhöjd huvudände. Svullnad och blånader klingar som regel av inom ett par veckor och stygnen tas efter 5-7 dagar.

Konvalesens: 1-2 veckor

Innan operation är det ej lämpligt att ta värktabletter innehållande acetylsalicylsyra pga ökad risk för blödning. Rökare rekommenderas göra rökuppehåll ett par veckor före operationen och 2-3 veckor efteråt eftersom nikotinet kan påverka läkningen negativt.

All ytterligare information som rör operationen ges individuellt vid konsultationen. Det handlar om ingreppets art, smärtlindring och narkos, förberedelser inför operationen, risker och komplikationer som kan upstå, återbesök och eftervård, vad som ingår i operationskostnaden m.m.