Hakförstoring

Hakan kan göras mer profilbildande genom att lägga in ett implantat. Ofta söker patienten för att diskutera näsförminskning, när det i själva verket rör sig om en normalstor näsa som endast tillsynes ser stor ut på grund av en liten ”flyende” haka ; Rätt diagnos ger rätt behandling. Operationen görs i lokal anestesi och sedering (=smärtstillande och lugnande läkemedel som ges i blodet vilket ger en lätt sövning). Hemgång samma dag.

När operationen är klar appliceras ett stödjande förband som skall sitta kvar i 1-2 veckor.

Konvalesens: 1-2 veckor

Innan operationen skall läkemedel med acetylsalicylsyra undvikas pga ökad blödningsrisk.

All ytterligare information som rör operationen ges individuellt vid konsultationen. Det handlar om ingreppets art, smärtlindring och narkos, förberedelser inför operationen, risker och komplikationer som kan uppstå, återbesök och eftervård, vad som ingår i operationskostnaden m.m.