Bukplastik

Ingreppet syftar till att minska på fettvävnad över och runt buken. Operationen innebär att man trimmar ut fettväv under huden upp mot revbensbågen och ut i flankerna. Den mobiliserade huden sträcks neråt och in mot mitten och naveln flyttas upp. Det rör sig inte om en bantningsoperation, men ofta upplever patienten en så stor hjälp att man orkar ta itu med diet- och motionsproblematiken i anslutning till operationen. Om det inte rör sig om ett för omfattande hudöverskott kan fettsugning vara ett alternativ till bukplastik.

Vid operationen, som alltid görs i full narkos, medverkar anestesiläkare och anestesisjuksköterska. Patienten får ett eget rum och medicinsk omvårdnad och tillsyn postoperativt. Enklare måltider serveras. Övernattning med bemanning av intensivvårdssjuksköterska.

Innan operation är det ej lämpligt att ta värktabletter som innehåller acetylsalicylsyra pga ökad blödningsrisk. Rökare skall göra rökuppehåll ett par veckor före och 2-3 veckor efter operationen.

Ett elastiskt stödförband sitter på från operationsdagen och fram till stygntagningen efter 14 dagar. Vid första återbesöket veckan efter operationen görs sårkontroll och förbandsbyte. Vid andra återbesöket efter 2 veckor provas en maggördel ut. Den skall användas dag och natt 4-6 veckor och därefter ytterligare 2 veckor dagtid.

Konvalesens: 2-3 veckor beroende på operationens omfattning, grad av fysisk ansträngning i yrke och vardag eller andra individuella omständigheter.

All ytterligare information som rör operationen ges individuellt vid konsultationen. Det handlar om ingreppets art, smärtlindring och narkos, förberedelser inför operationen, risker och komplikationer som kan upstå, återbesök och eftervård, vad som ingår i operationskostnaden m.m.

Bukplastik nedanför navel

Ofta har kvinnor endast rynkighet och/eller överskottsfett lokaliserad nedanför naveln.

Detta kan korrigeras endera med excision av hudöverskott eller fettsugning.

Vid operationen, som alltid görs i full narkos, medverkar anestesiläkare och anestesisjuksköterska. Patienten får ett eget rum och medicinsk omvårdnad och tillsyn postoperativt. Enklare måltider serveras. Övernattning med bemanning av intensivvårdssjuksköterska.

Innan operation är det ej lämpligt att ta värktabletter som innehåller acetylsalicylsyra pga ökad blödningsrisk. Rökare skall göra rökuppehåll ett par veckor före och 2-3 veckor efter operationen.

Ett elastiskt stödförband sitter på från operationsdagen och fram till stygntagningen efter 14 dagar. Vid första återbesöket veckan efter operationen görs sårkontroll och förbandsbyte. Vid andra återbesöket efter 2 veckor provas en maggördel ut. Den skall användas dag och natt 4-6 veckor och därefter ytterligare 2 veckor dagtid.

Konvalesens: 2-3 veckor beroende på operationens omfattning, grad av fysisk ansträngning i yrke och vardag eller andra individuella omständigheter.