Body Tite

Body Tite är en metod för att få en hudåtstramande effekt vid fettsugning. En särskild applikator används som ger en termisk effekt på fettcellerna som smälter och kan sugas bort. Värmen drar ihop vävnadsfibrerna och nybildning av kollagen stimuleras. Åtstramningseffekten sker gradvis allt eftersom elastin och kollagen bildas. Först efter 4-6 månader kan det slutliga resultatet ses.

Om Body Tite väljs som ett tillägg vid fettsugning medför detta en tilläggskostnad.

Behandlingen görs polikliniskt med lokalbedövning och lätt sedering (sövning).

Som patient har Du ett eget rum som Du kan vila ut i efter ingreppet.