Fettsugning, flanker "lovehandles"

Operationen avser att minska fettvävens tjocklek och minska lokaliserade fettkuddar på sidorna om magen ("lovehandles").

Fettsugning är ej en metod att minska sin vikt, endast att åtgärda konturerna.

Operationen lämpar sig bäst för de som har bra elasticitet i huden, vilket är en egenskap med stor individuell variation. Fettsugningen kan utföras som enda ingrepp eller tillsammans med bukplastik.

I samband med bukplastik görs operationen alltid i narkos, som enda ingrepp kan det göras i narkos eller i lokalbedövning med sedering (=lugnande och smärtstillande läkemedel som ges i blodet och skapar lätt sövning). Ingreppets storlek avgör detta.

Som ett tillval kan ingreppet göras med Body Tite instrument vilket ger en extra uppstramning av huden.

Innan operation är det ej lämpligt att ta värktabletter som innehåller acetylsalicylsyra pga ökad blödningsrisk.

Efter operationen är det inte ovanligt med svullnad och blånad i operationsområdet.

Symtomen klingar av inom de närmaste veckorna och underlättas av att en elastisk åtstramande bukgördel används som ger stöd åt vävnad och cirkulation under utläkningen.

Den rekommenderas att användas i minst fyra veckor efter operationen.

Stygntagning efter 5-7 dagar.

Konvalesens: ca 1-2 veckor

All ytterligare information som rör operationen ges individuellt i samband med konsultationen hos vår plastikkirurg. Det handlar om ingreppets art, smärtlindring och sedering/narkos, förberedelser inför operationen, risker och komplikationer som kan uppstå, återbesök och eftervård, vad som ingår i operationskostnaden m.m.