Bröstoperationer övrigt, Vårtgårdsplastik m.fl

Olika operationer kan göras för att förändra form och storlek på bröstvårta och/eller vårtgård. Frågeställningen är individuell liksom valet av kirurgi och görs i samråd med vår plastikirurg.

Vanligen handlar önskemålen om:

- Vårtgårdsplastik, som avser att minska storleken på vårtgården. Snittet läggs runt omkring vårtgården.
- Korrektion av indragen bröstvårta
- Minskning av bröstvårta

Före operationen avråds från läkemedel/värkmedicin innehållande acetylsalicylsyra som kan öka risken för blödning.

Rökare bör göra rökuppehåll ett par veckor före och 2-3 veckor efter operationen eftersom nikotinet kan ha en negativ inverkan på läkningen.

Operationen görs i lokal anestesi med sedering (=fullständig lokal bedövning samt smärtstillande och lugnande läkemedel som ges i armen vilket ger en lättare sövning). Patienten får ett eget rum efter operationen. Hemgång sker samma dag efter att patienten vilat ut, fått medicinsk omvårdnad, tillsyn och hjälp att komma igång. Lättare måltid ingår.

Konvalesensen efter operationen är ca 1 vecka.

All ytterligare information som rör operationen ges individuellt i samband med konsultationen hos vår plastikkirurg. Det handlar om ingreppets art, smärtlindring och sedering/narkos, förberedelser inför operationen, risker och komplikationer som kan uppstå, återbesök och eftervård, vad som ingår i operationskostnaden m.m.