Bröstförminskning (gynecomasti), män

Operationen syftar till att få en harmonisk kontur på det manliga bröstet genom att minska fettvävnad och i förekommande fall körtelvävad.

Behandlingsalternativen utgörs av fettsugning och kirurgisk borttagning.

Val av behandlingsalternativ görs individuellt efter de förutsättningar som finns och ibland görs både fettsugning och kirurgi för bästa resultat.

Efter operationen rekommenderas kompressionsbehandling med elastiskt förband under ca tre veckor.

Snittet läggs på sådant sätt att ärret hamnar som en ring kring vårtgården.

Innan operationen är det ej lämpligt att ta värktabletter som innehåller acetylsalicylsyra vilket kan ge ökad blödningsrisk.

Rökare bör göra rökuppehåll ett par veckor före och 2-3 veckor efter operationen.

Konvalesens ca 1-2 veckorr.

All ytterligare information som rör operationen ges individuellt vid konsultationen hos vår plastikkirurg. Det handlar om ingreppets art, smärtlindring och sedering/narkos, förberedelser inför operationen, risker och komplikationer som kan uppstå, återbesök och eftervård, vad som ingår i operationskostnaden m.m.