Angående P.I.P. bröstimplantat

Vi har viktig information till Dig som har eller har haft P.I.P bröstimplantat; var god se länk nedan.

P.I.P information April-14 (PDF)

Mot bakgrund av Läkemedelsverkets information och rekommendationer rörande de franska bröstimplantaten P.I.P. vill vi informera våra patienter, erbjuda samtal och mottagningsbesök för personlig information, rådgivning och ställningstagande till åtgärd.

Klinik Reformedica har löpande tagit del av all ny information från Läkemedelsverket. I uttalandet från 13-06-04 rekommenderas att alla med P.I.P implantat i förebyggande syfte bör låta operera ut implantaten. Man ser ingen hälsorisk förenad med P.I.P implantat men man kan ej utesluta att vissa implantat kan ge lokal inflammation. Av försiktighetsskäl rekommenderar därför Läkemedelsverket alla med P.I.P implantat att låta operera bort dem.
De kvinnor som väljer att avstå eller vänta bör vara uppmärksamma på tecken på formförändring, knölar, smärta, svullnad, svullna lymfkörtlar i eller runt bröst och armhåla och då ta kontakt med läkare.

Med våra patienters bästa i fokus har vi redan tidigare genomfört en rad åtgärder för att efterfölja Läkemedelsverkets rekommendationer. Vi har varit i kontakt med flertalet av våra PIP-patienter, men alla av våra P.I.P patienter har ej gått att nå.
En faktor som vi måste ta hänsyn till och som försvårar att komma i kontakt våra patienter är att patienters sekretess enligt Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets direktiv är starkt reglerad och lagstadgad. För att ingen obehörig skall få kännedom eller tillgång till sekretessbelagd information så måste patientkontakterna ske på ett säkert sätt.

Vill du komma i kontakt med oss så är du välkommen att höra av dig på 019 - 18 50 45.

Om du talar in på vår telefonsvarare så vill vi påminna om att lämna namn, pers.nr, och ett tel.nummer som vi kan ringa tillbaka till dig på.
Om du har bytt adress sedan du besökte oss senast vill vi även att du meddelar oss din nya adress.

Mer information:

På Läkemedelsverkets hemsida finns följande rekommendationer om implantaten:
- Svensk Förening för Estestisk Plastikkirurgi (2011-12-27)
- Läkemedelsverket (2011-12-23)
- Läkemedelsverket (2011-12-20)
- Läkemedelsverket (2012-01-05) Utredningen fortgår. Tidigare rekommendationer gäller
- Läkemedelsverket (2012-02-03) Utredningen om PIPimplantaten kommer att ta tid.
- Läkemedelsverket (2012-03-02) Frågor och svar om utredningen kring PIPbröstimplantat
- Läkemedelsverket (2013-06-04) PIP-implantat bör opereras ut i förebyggande syfte