Våra medarbetare

Eva-Lena Odén

Operations- och mottagningssjuksköterska

Maja Jonsson

Undersköterska

Lena Wrede

Anestesisjuksköterska

Camilla Andersson

Intensivvårdssjuksköterska

Jörgen Johansson

Narkosläkare