Dr Per-Erik Janson

Utbildad vid Karolinska Institutet. Legitimerad läkare 1983.

Plastikkirurgisk utbildning i Umeå med specialistexamen i plastikkirurgi 1993. Överläkartjänst i Umeå fram till 2000 med uppehåll för ett års tjänstgöring som plastikkirurg i England  1997-98.

Mellan 2000-2004 överläkare vid plastikkirurgiska kliniken i Örebro.

Sedan 2004 privat verksamhet i Klinik REFORMedica i Örebro.

Har under åren varit konsult vid olika sjukhus i Sverige, Norge och Danmark; både offentliga och privata. Innehar certifikat för tjänstgöring som plastikkirurg i England och Norge.

Är född och uppvuxen i Sundsvall. Hade under åren 2004- 2012 regelbundet plastikkirurgisk mottagningsverksamhet i Sundsvall. Specialistkompetens även i ortopedi efter tjänstgöring på Södersjukhuset och Östersunds sjukhus på 80-talet.

Medlem i:

Sveriges Läkar FörbundSvensk Förening för Estetisk PlastikkirurgiSvensk Plastiskkirurgisk FöreningThe International Society of Aesthetic Plastic Surgery